Welkom
Diensten
Contact
Carriere
Business Moods
To create well, we have to be in a good mood, happy and cool.
Welkom
Hierbij presenteert Business Moods een moderne versie van verandermanagement op een interactieve en toch professionele manier. Ons doel is om cultuur en structuur aan te pakken en ondersteuning te bieden  in het verbeteren van zowel financiële processen en HR processen. We doen dit door middel (om de behoeftes) van het management en medewerkers dichter bij elkaar te brengen. De welbekende frisse wind, door de organisatie, biedt u een nieuw perspectief in uw rendement, inzet en motivatie van uw medewerkers.
Mede door de financiële crisis die vele bedrijven momenteel doorstaan, is prijs en kwaliteit van superieur belang. Hierdoor moeten vele bedrijven flink snijden in hun kosten. Meestal zijn de personeelskosten de hoogste kostenpost binnen de organisatie en is dit één van de eerste kosten waar je flink op kunt bezuinigen. Wat zich zal resulteren dat hetzelfde werk moet worden verricht met minder mensen. Dit kan de motivatie en inspirerende factoren bij uw medewerkers weghalen, dit veroorzaakt ruis en instabiliteit in uw organisatie.
Business Moods maakt daarin een veranderslag. Dit door middel van het stimuleren en prikkelen van leidinggevenden en medewerkers, om draagvlak te creëren en gevoel  te hebben voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Er zijn diverse factoren die daarop kunnen inspelen met name de cultuur en structuur binnen uw organisatie. Als organisatie zijnde wilt u juist die aanpak hebben die zich  resulteerd in een leiderschapsstijl die zich kenmerkt door een integrale benaderingswijze van strategievoering en resultaatmanagement. Persoonlijk zijn wij van mening dat samenhang & synergie tussen organisatieonderdelen en medewerkers een voorwaarde is om doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie als totaal te vergroten, daarnaast de inzet en betrokkenheid van medewerkers bij het collectieve belang te intensiveren. Business Moods kan voor deze inzet en betrokkenheid zorgen mede door:
Doormiddel van Change Management, Business Process Reengineering en HR Interim Management kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen binnen uw organisatie weer met dezelfde doelstelling en motivatie samen verder kunnen.Jarenlang hebben we gewerkt op het operationele vlak maar ook in de strategie heb ik de benodigde kennis opgedaan en diverse projecten opgezet in het kader van strategische bepalingen van HR Management en processen.
Wat drijft ons om uw cultuur en structuur aan te passen? Het gaat in deze setting niet alleen om slecht draaiende organisaties echter ontwikkelen er door de jaren heen bepaalde normen en waarden binnen de organisatie wat een negatief effect op uw doelstellingen en imago heeft, die de organisatie voor ogen heeft en wil uitstralen. Cultuur en structuur binnen een organisatie is alles bepalend en heeft in mijn optiek een directe verbinding met de omzet, een verbetering in Uw cultuur en structuur kan een extra rendement opleveren van 20 tot 30% van de omzet en uiteindelijk veel gemotiveerde en geïnspireerde gezichten.
Wanneer gaat u als ondernemer zich meer laten inspireren door uw medewerkers, want per slot van rekening:
To create well we have to be in a good mood, happy and cool.

 

WelkomDienstenContact Carriere